Информация от кооперативните организации за разпространението на COVID-19
Моля подавайте актуални данни към днешна дата за броя на член-кооператори, заети в кооперативната система, клиенти на кооперативните обекти и жители на населеното място (ако разполагате с такава) със симптоми на вируса.