Оперативен кризисен щаб на ЦКС

Заявка за доставки на маски, ръкавици, дезинфектанти и др.

Онлайн платформа за приемане на заявки:

ТУК изпрати прикачен файл със заявка от следните формати: *xls *xlsx *doc *docx *pdf
👉